Her er Margrethes nye ceremonimester

Den hidtidige chef for adjudantstaben Lasse Harkjær er blevet udnævnt som hoffets ceremonimester per 1. juli

Udgivet Opdateret

Se flere fotos i billedgallerietherover

Kongehuset har fået ny ceremonimester. Det er adjudantstabschef Lasse Harkjær, der har overtaget posten fra Kim Kristensen, der tiltrådte som hofmarskal 1. april. Det skriver Kongehuset på sin hjemmeside.

Dronning Margrethe har ansat den nye ceremonimester med virkning fra 1. juli.

Det oplyser kongehuset på dets hjemmeside.

Lasse Harkjær har siden 2013 været chef for dronningens adjudantstab. Det er kongehusets officielle bindeled til Forsvaret.

Han har en lang karriere i Forsvaret bag sig.

Den begyndte for 44 år siden ved Bornholms Værn og derefter i Den Kongelige Livgarde. Det fremgår af meddelelsen fra kongehuset.

Livgarden

Lasse Harkjær har i flere omgange gjort tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet.

Desuden var han den første danske chef for missionen i Afghanistan.

I 2005 blev Lasse Harkjær chef for Den Kongelige Livgarde, indtil han i 2013 overtog stillingen som chef for adjudantstaben.

En ceremonimester har ifølge opslagsværket Den Store Danske blandt andet til opgave at planlægge og afvikle hoffets festarrangementer og nytårskure.

Udenlandske statsoverhoveders besøg, modtagelse af andre landes ambassadører og sommertogter med kongeskibet er også blandt arbejdsopgaverne.

Hoffets ceremonimester har i det daglige arbejde tæt kontakt med hofmarskalen.

Det er hofmarkskallen, der leder hofmarskallatet, som er majestætens sekretariat.

Se flere fotos i billedgalleriet over denne artikel

Powered by Labrador CMS